Oktober 2021

Case Report

En av våra första proof-of-concept patienter har nu gått ner
20 kg under ett års tid. 

September 2021

TITAN-DM
Klinisk observationsstudie

I Sverige drabbas 30 000 personer av stroke varje år. En tredjedel av dessa är orsakade av förmaksflimmer, en rytmrubbning i hjärtats elektriska aktivitet som orsakar proppbildning och kan förebyggas vid tidig diagnos och behandling. 

Tillsammans med Region Gävleborg och Coala så driver Proaktiv Hälsa en klinisk observationsstudie med 500 65-åriga diabetiker som får mäta sin hjärtaktivitet morgon och kväll i 90 dagar. 


Mars 2021

Publicering


Publicerat en mini review kring maximal hjärtfrekvens i EC Cardiolgi under april. Februari 2021

Insulinresistens

Vi har etablerat standardprotokoll för att mäta insulinresistens före, under och efter behandling av våra
patienter. 

Januari 2021

MR-undersökningar

Med magnetresonans undersökningar utsätter vi inte
patienter för farlig strålning. Magnetfälten kan användas
för att undersöka hur mycket fett som är på utsidan och
insidan av kroppen. Det har stor betydelse för val av
behandling. Här en patient som är smal på utsidan och överviktig på insidan. Det vita är fett, det gåra är muskler, skelett och organ. 


Deccember 2020

Proof-of-concept

Under 4 månader har vi haft 6 patienter engagerade
utan att debitera i ett samarbete där patienterna ställt
upp med sin egen tid. 

Publicerat första vetenskapliga studien (litteraturöversikt)
Ciclesonide Use in COVID-19: Not All Steroids Are the Same Tagliati et al.November 2020

Beta test & index patienter oktober - december 2020

Vi har nu etablerat journalsystem, kopplingar till labb, lokaler och provtagningsmaterial samt förskrivningsmöjligheter så vi kan köra våra index patienter i proof of concept och skapa underlag för våra tjänster från januari 2021. 


Oktober 2020

Vikten av att vara mänsklig

Hos oss är du inte överviktig. Du är människa och en person med känslor, värderingar, erfarenheter och kunskaper som vi möter för att tillsammans hjälpas åt att förändra förutsättningarna så du når den vikt du vill med vår hjälp. Vi hjälps åt - tillsammans!


September 2020

Grafisk profil 

Vi tar fram grafisk profil för verksamheten. Det ska vara enkelt, pedagogiskt och fungera stort som smått, på trycksaker och i dataskärm i mobil såväl som på dator. 

Vi har ordnat med domännamn och webservrar, mailadresser och arbetar med upphandling av 2.0 websajt via större aktör för lansering 2021. 

Våra mottagningar

Drottninggatan 97
113 60 Stockholm

Anders Personsgatan 12
416 64 Göteborg


Kontakt

E-post: info@proaktivhalsa.se 
Tel: +46 76 180 05 35 

    Feedback

    Vänligen sänd oss dina ideér, bugrapporter och förslag. Alla
    förslag är välkomna!