Investerare

Mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning har övervikt eller fetma, enligt Folkhälsomyndighetens årliga rapport Folkhälsans utveckling från 2017.

Övervikt och fetma har ökat bland både män och kvinnor de senaste tio åren i alla åldersgrupper utom i gruppen 65–84 år. Snabbast är ökningen i gruppen unga vuxna.

Andelen vuxna med fetma var 15 procent år 2016. Det betyder att över en miljon vuxna har ett BMI på 30 eller mer och därmed har fetma.

Övervikt och fetma är betydande riskfaktorer för cancer. I norra Europa beräknas de bidra till nästan 4 procent av alla cancerfall, vilket för Sveriges del innebär över 2 000 cancerfall om året. 

Om övervikten fortsätter öka i samma takt som i dag riskerar nästan 11 000 extra personer i Sverige att drabbas av cancer, under den studerade perioden 2016–2045, utöver de cancerfall som redan i dag orsakas av fetma och övervikt. 

Om fetma och övervikt helt försvann skulle närmare 68 000 cancerfall kunna undvikas i Sverige under 30-årsperioden 2016–2045.

I dag förblir ungefär 80 procent av de barn som i sex till sju-årsåldern har övervikt eller fetma överviktiga eller feta även i de sena tonåren, enligt uppgifter från det nationella kvalitetsregistret för barnfetma (Boris).

Våra patienter går ner upp till 60 kg per person på 12 månader utan diet, utan motion och utan operation. 

  • Det monetära värdet av proaktiv intervention är stort.
  • Riskerna med behandlingen är minimala i relation till vinsten
          för individ, sjukvård och samhälle. 
  • Våra behandlingar är medicinska, inte operativa. 
  • Vi har kapacitet på ca 1000 patienter/år per mottagning