Artikel

Du blir vad du äter

Michel Tagliati

Det är ändå inte ett kost och motionsproblem

 

Trots varierade behandlings-, lindrande- och förebyggande insatser fortsätter den globala förekomsten och allvaret av fetma att förvärras.

 

Här föreslår artikelförfattarna en kombinerad modell av fetma, ett enande paradigm som länkar samman fyra allmänna modeller: energibalansmodellen (EBM), baserad på kalorier som drivkraften för viktökning; kolhydrat-insulinmodellen (CIM), baserad på insulin som en drivkraft för energilagring; oxidations-reduktionsmodellen (REDOX), baserad på reaktiva syreföreningar (ROS) som drivkraften för förändrad metabolisk signalering; och obesogensmodellen (OBS), som föreslår att miljökemikalier stör hormonsignalering som leder till fetma.

 

De föreslår en kombinerad OBS/REDOX-modell där miljökemikalier (i luft, mat, matförpackningar och hushållsprodukter) genererar falska autokrina och endokrina metaboliska signaler, inklusive ROS, som underminerar standardreglerande energimekanismer, ökar basal och stimulerad insulinsekretion, stör energieffektivitet och påverkar aptit och energiförbrukning vilket leder till viktökning.

 

Denna kombinerade modell innefattar data som stödjer EBM och CIM-modellerna, vilket skapar en integrerad modell som täcker betydande aspekter av alla mekanismer som potentiellt bidrar till fetmapandemin.

 

Viktigt är att OBS/REDOX-modellen ger en grund och tillvägagångssätt för framtida förebyggande insatser baserade på minskning av exponering för miljökemikalier.

 

REFLEKTION

Övervikt och fetma är ett multidiciplinärt problem. Om dina föräldrar är överviktiga, då är sannolikt du – och Er hund – det också. Sedan finns det avvikande beteenden där barn matas så fort de skriker och maten blir tröst, resten av livet.

 

Socker är lika beroendeframkallande som morfin. Att sluta äta socker ger abstinens, det behöver man hjälp med.

 

Sedan finns fredagsmyset och belöning, inte sällan förekommande hos familjer där föräldrar växt upp med begränsade resurser i barndomen som överkompenserar till sina barn med den läsk och det godis som inte fanns när de växte upp.

 

Min morfar hade läsk – ute i jordkällaren. Det fanns två gånger om året. På midsommar och julafton. Man fick en 33 centiliters flaska var.

Källor

Obesogens: a unifying theory for the global rise in obesity

https://www.nature.com/articles/s41366-024-01460-3.pdf

Vi finns här för dig
Proaktiv Hälsas kundtjänst
Hej! 👋
Hur kan vi hjälpa dig? 🔥