Stiftelsen

Stiftelsen

Eftersom vi har en privat finansierad verksamhet som 
är vinstdrivande sätter vi av en del av avkastningen i 
stiftelsen Proaktiv Hälsa i syfte att bistå med behandlingar
till personer som inte har ekonomi för detta. 

Var 10:de patient som vi behandlar tar vi in från en väntelista där personer utan inkomst och utan anställning får hjälp kostnadsfritt, vi känner ett socialt ansvar. 

Vi är politiskt oberoende, men den offentliga vården och myndigheterna i Sverige fungerar mycket dåligt och vi vill därför ta ansvar i vad vi gör istället för att klaga så går vi före och visar vägen. Våra anställda har ett krav på sig att göra pro bono arbete regelbundet och redovisa sina insatser och dokumentera dessa i verksamheten. 

Har man förmågan så har man också ansvaret. Vi håller på att sätta upp Stiftelsen formellt under 2022-2023 juridiskt och formellt men arbetar redan enligt dessa principer. 

På sikt kommer vi att kunna erbjuda våra patienter och personal att söka stipendier och finansiera forskning och stötta och bidra i samhället i större utsträckning när verksamheten växer

HITTA TILL OSS

Hitta till våra mottagning

+46 76 170 05 35

FÖRETAG
ÖPPETTIDER
  • Mån - Fre        08:00 - 16:00