Styrelsen

Vår vision är att arbeta tillsammans under temat: 

Varför? 
Vi gör detta för att vi är övertygade om att den här processen är den minsta gemensamma nämnaren som ger en friskare befolkning, mindre belastning på sjukvården och erbjuder våra patienter ett friskare och lyckligare liv. 

Vi har pro bono verksamhet som finansieras av våra patienter, när du väljer att hjälpa dig själv så hjälper du även någon som inte har finansiella resurser, för var 10:de patient så hjälper vi en patient som kanske är ensamstående, arbetslös och inte har en gällande försäkring från försäkringskassan, beroende av socialbidrag att få hjälp att bli frisk. 

Vi tror på det goda hos människan och vi vill verka för ett friskare samhälle.

Vi gör större nytta genom att driva egen verksamhet och visa sjukvården vägen, gå före istället för att slåss inne i systemet som styrs av politiker och byråkrater under ekonomiskt oklara premisser. 

Hur? 
Genom att vår verksamhet enbart arbetar med hormonanalyser och det som är relaterat till detta och vi inte arbetar inom ramen för offentlig finansierad våd kan vi verka disruptivt och vara progressiva i vår verksamhet.

Vi individanpassar medicinsk behandling utifrån hormonanalyser

Vad?
Vi erbjuder diagnostik och behandling privat som den offentliga
sjukvården inte har resurser att erbjuda. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Michel Tagliati är läkare, utbildad vid Karolinska Institutet och har 20 år klinisk erfarenhet.

HITTA TILL OSS

Hitta till våra mottagning

+46 76 170 05 35

FÖRETAG
ÖPPETTIDER
  • Mån - Fre        08:00 - 16:00